De forskellige aktiviteter kan køres over 2-3 timer alt efter vejret tillader og hvad børnene har energi til.

Introduktion og klargøring
Vi introducerer os selv for børnene og fortæller dem lidt om hvad der er på tapetet for dagen. Vi gennemgår regler for hvordan man behandler våbnene, hvad man må og ikke må. Både for sikkerhed, men også for udstyrets holdbarhed. Børnene iføres et simpelt kostume bestående af en våbenkjortel, bælte og sværdholder, og til sidst sværdet. Våbenkjortlerne afgør hvilket hold børnene havner på.
Prisen per barn for ovenstående er 70kr. Der kan også lejes ekstra udstyr som f.eks. skjold eller bue og pil.

Generelt om kampene
Alt dette gennemgår vi naturligvis på dagen:
• Vi kører med bløde regler, det vil sige slag i hoved skridt og, hvis pigerne er nået pubertet er deres bryster heller ikke tilladt at ramme. Det er et simpelt spørgsmål om hvor det gør mest ondt og derfor skal undgås. Disse slag tæller ikke.
Dukker man sig under en kamp, bliver man ofte ramt i hovedet fordi slaget går efter torso/arm, og så er det selvforskyldt og tæller.
• Slag der rammer løst hængende tøj eller lignende tæller ikke. Slaget skal være mod kroppen, ikke tøjet.
• Trommeslag tæller ikke - sværdet skal bevæge sig en armslængde.
• Det er ikke tilladt at hamre igennem på modstanderen.
• Det er ikke tilladt at stikke med sværdene.
• Det er ikke tilladt at kaste med sværdene.

Gnomkrig
Dette er en alle-mod-alle leg. Vi introducerer den ofte “som stik-bold, bortset fra bolden er et sværd, alle har én og man kaster ikke med den eller kan gribe hinanden ud.” Ligheden består i når man bliver ramt er man død og markerer dette ved at sætte sig ned, enten helt eller på hug, og gerne med en hånd på hovedet, så andre kan se at man er død. Når spilleren der har dræbt én dør, er man i live igen. Det er tilladt at angribe folk bag fra når de i forvejen slås, når de ligger ned hvis de er væltet, eller mens de er ved at rejse sig fra at være død. Hvad ikke er tilladt er at aftale at holde sammen mod nogen - opdages dette er straffen at man dør for resten af runden. Rammer to hinanden samtidig, så det kun lyder som ét smæld, tæller det ikke og kampen fortsætter. Når der kun er 3 spillere i live er det forbudt at flygte fra en kamp, da det ellers kan trække ud for længe.
Dette er typisk opvarmingslegen - og vi deltager som oftest én til to runder for at anskue børnene så vi kan lære dem lidt teknikker under næste aktivitet.
Når børnene kører sidste runde, kan vi undervejs skifte legen over til “last man standing.” Samme regler som ovenstående, bortset fra at man ikke kommer i live igen, og gerne må trække væk fra området når man er død.

Basal træning / dueller
Vi giver nogle fifs til hvordan man kan blive bedre til sværdkamp, og øver dette i 1-mod-1 dyster. Dette øves ud fra hvad vi observerer ved den indledende gnomkrig.

Bueskydning
Bemærk at dette er sikkerhedspile beregnet til rollespil. Vi instruerer i hvordan man skyder med bue, og hvad man må og ikke må med dem. Så træner vi først at trække og skyde, dernæst hvordan man sigter. Når alle kan gøre dette forsvarligt kan vi skyde til måls og måske efter hinanden i form af bue-versionen af linjekamp eller gnomkrig.

Fang fanen / Capture the flag
Dette er en hold leg. Reglerne er:
• Man dør hvis man rammes i alt 3 gange.
• Er man død skal man hen til én af arrangørene (fortælles for legen starter.)
• Hvert hold har en base, hvor de skal opbevare deres egen fane.
• Fanen skal være frit fremme så modstanderne kan se den når de kommer til basen.
• Fanen må ikke være fæstnet, f.eks. bundet fast eller kilet ind et sted.
• Fanen må ikke ligge et farligt sted. Det vil sige, f.eks. ikke under en tjørn, i brændenælder, på en glat overflade eller ved store sten.
• Hvis ét hold har begge faner på egen base vinder de ét point.
• Rammer man hinanden samtidig så tæller det - også hvis det er 3. slag for begge modstandere.
• Dør man mens man har en fane, lægger man den hvor man dør.
• Er man i live og bærer en fane, må man give den videre til en holdkammerat, som en stav ved stafet skal den gives, ikke kastes.
• Det er ikke bare tilladt at løbe med fanen, men anbefalet.

Linjekamp
De to hold stiller op over for hinanden med god afstand. De har mulighed for kort at diskutere taktik, og stiller så op på en ret linje så de står parallelt over for fjenden.
• Det hold der har nogen i live til sidst vinder runden.
• Endnu en gang, hvis man rammes tredje gang, så dør man og forlader banen med hænderne oppe så ingen er i tvivl om at man er død.
• Rammer man hinanden samtidig så tæller det - også hvis det er 3. slag for begge modstandere.

Konge og følge / VIP
Holdene deles lidt anderledes. Der udpeges én konge/dronning - som oftest fødselaren. Kongen må så vælge en lille gruppe af livvagter. Resten er banditter der skal slå kongen ihjel inden han kan nå sit mål. Kongen og hans følge starter ét sted i spilområdet, og skal nå et andet sted hen - men må som den eneste ikke løbe.
• Kongen dør ved 3. slag.
• Banditterne dør ved 5. slag.
• Vagterne dør ved 10. slag.

Flaskehals / choke-point
Dette kan kun lade sig gøre hvor terrænnet låner sig til det, da det kræver en fysisk indsnævring. Det ene hold skal forhindre det andet i at komme igennem denne naturlige forhindring.
Begge hold har en base nær, og ligesom ved fang fanen, skal man hen til en af arrangørene når man er ramt 3. gang inden man kan komme på banen igen.

King of the hill
Hvert hold har en base, og skal indtage et sted. Stedet skal de så holde det andet hold fra at indtage. Det hold der har indtaget stedet i længst tid efter 10 minutter, vinder runden.
For at erklære stedet for indtaget skal én spiller sætte sig på det markerede sted.
Dertil gælder samme liv/død regler som fang fanen.